Satellitskinn

Ett hållbart alternativ till konventionellt skinn

GARVNING

 • Kromfritt

 • Garvat i EU

 • Allt avfall från garveriet renas

URSPRUNG

 • Svenska lamm

 • Svenska vildsvin

 • Svensk hjort

SLAKTERIER

 • Svenska viltslakterier

 • Svenska gårdsslakterier

 • Slakteriavfall=miljömedvetet

VILDSVINET

 • 100.000 skjuts årligen

 • Unikt svenskt material

 • 0% av dem garvas till skinn idag

Korta transportsträckor

Skinnen garvas inom EU vilket leder till korta transportsträckor från slakteri till garveri.Ny garvningsprocess

En ny garvningsprocess för vildsvin har tagits fram för skor, plagg och accessoarer

Minskad naturpåverkan

Garverierna följer EUs reglemente kring kemikalieanvändning REACH och EUs utsläppsregler BREF/BATLamm

Det finns mer än en halv miljon får och lamm i Sverige. Får är en naturlig del av den svenska naturen. Mindre slakterier kasserar skinn från fåren efter slakt.

Vildsvin

I Sverige består populationen av över 300.000 vildsvin och alla spenderar hela livet utomhus jämfört med tamgrisar som ofta spenderar hela livet inomhus.


Dov- och Kronhjort

Dov och kronhjortspopulationen består av över 150.000 hjortar och hjort har funnits naturligt i Sverige sedan istiden. Skinn från svensk hjort kastas oftast i vilthanteringsanläggningen idag.


Från svenska gårdar

Från svenska vildsvin

Från den svenska naturen

Satellitskinn driver ett unikt EU-projekt

Det arbete som Satellitskinn utför är unikt för sitt slag i Sverige och omvärlden. Tillvaratagandet av skinnen från småskaliga vilthanteringsanläggningar och slakterier på den svenska landsbygden är nödvändigt för att uppnå den cirkulära ekonomi som idag efterfrågas. Idag är det så att det enbart är de största slakterierna som tar tillvara på och säljer skinnen vidare för förädling. De mindre slakterierna och främst vilthanteringsanläggningarna kastar skinnen idag. Det är dessa skinn som Satellitskinn tar tillvara på och garvar och bereder till miljömedvetna material fria från kromsalter.

Att arbetet som Satellitskinn genomför är positivt för att uppnå den cirkulära ekonomi som i allt större utsträckning efterfrågas tycker Europeiska Jordbruksfonden, Jordbruksverket och LEADER. Mer om detta kan läsas under fliken LEADER.